چند کلمه در شرح محتوای وب‌سایت...

نویسه جدید وبلاگ

ياد دارم در غروبي سرد سرد/ مي‌گذشت از کوچه ما دوره‌گرد 
داد مي‌زد کوزه خالي مي‌خرم/ دست دوم جنس عالي مي‌خرم
کاسه و ظرف سفالي مي‌خرم/ گر نداري کوزه خالي مي‌خرم
اشک در چشمان بابا حلقه بست/‌عاقبت آهي کشيد بغضش شکست
اول ماه است و نان در سفره نيست/ اي خدا شکرت اين هم زندگي است
بوي نان تازه هوشش برده بود/اتفاقا مادرم هم روزه بود
خواهرم باروسري بيرون دويد/ گفت آقا سفره خالي مي‌خريد

نویسه جدید وبلاگ
خدایا به امید تو ...

گزارش تخلف
بعدی